Bölümümüzün Özgörevi:

Mesleğini dünyanın her yerinde çağdaş düzeyde ve evrensel toplum sorumluluğu bilinci ile yapabilecek birikime sahip, önderlik nitelikleri ile donatılmış, etik kuralları, standartları ve gerçekçi kısıtları dikkate alarak insanlık yarına projeler tasarlayıp gerçekleştirebilen, yazılı ve sözlü ifade yeteneğine sahip, girişimci, araştırmacı, yenilikçi ve özgün düşünebilen Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek.


Bölüm binasının ön taraftan görünümü.