TASARIM PROJESİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

TASARIM PROJESİ DOSYALARI

1. Tasarım ve Bitirme Projeleri Uygulama Yönergesi (.pdf)
2a. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.doc)
2b. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.pdf)
3. Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formu (.pdf)
4. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Jüri Değerlendirme Formu (.pdf)
5. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Öğrenci Takip Formu (.pdf)
6a. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.doc)
6b. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.pdf)
7a. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
7b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
7c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
7d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
8a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
8b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
9. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
10a. Örnek_Tasarım-Bitirme Projesi (.doc)
10b. Örnek_Tasarım-Bitirme Projesi (.pdf)
11. Danışman Onay Belgesi‏ (.pdf)
12. Bölüm Etik Kuralları TRK (.DOC) (.PDF)
13. Bölüm Etik Kurallar ENG (.DOC) (.PDF)

 

TÜBİTAK Lisans Öğrenci Projelerini Destekleme Programı

Bu destek programına başvuracak öğrencilerimizin ilgili web sayfasını ziyaret ederek daha kapsamlı bilgilere, başvuru koşullarına ve başvuru formlarına ulaşabilirler.

TUBİTAK Sanayiye Entegre Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Tasarım Projesi Teslimi

Tasarım Projesi On-Line Teslim Arayüzü

Tasarım Projesi Sunumları

Tasarım Projeleri sunumları her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde yapılmaktadır. Sunum programında her projeye 20 dakika süre verilmektedir. Bu süre tasarım projesini hazırlayan grup öğrencileri arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Bir grupta en fazla dört öğrenci bulunabilir. Öğrencilerin sunumlarını sıkıcı olmayacak şekilde çok iyi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.