ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tarihi Gelişimi

Bugünkü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina -Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonucunda Elektrik Yüksek Mühendisi ünvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçilerek programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik Mühendisi ünvanı verilmeye başlandı. Bölüm, 1982 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adını aldı ve 2547 sayılı yasa ile oluşturulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dört yıllık programıyla lisans(Mühendislik) eğitimi vermektedir. Öğrenciler 7.yarıyılda "Elektrik ve Kontrol" ile "Elektronik ve Haberleşme" kollarından birini seçerler. Bu kollardan mezun olan oğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. 1998-1999 öğretim yılına kadar Elektrik kolu mezunlarına sadece Elektrik Mühendisi, Elektronik-Haberleşme kolu mezunlarına da sadece Elektronik Mühendisi ünvanının verildiği uygulamadan Yüksek Öğretim Kurumunun da uygun görmesiyle vazgeçilmiş ve her iki dal mezunlarına da artık Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak ortak bir ünvan verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bölümün laboratuvar olanakları geniştir. Bu laboratuvarlardan başka bölümün amaçları ve lisans ders programlarına paralel olarak ‘Biomedikal Laboratuvarı’da planlanmış ve kuruluşuna başlanmıştır. Laboratuvarların çoğunluğunda Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) çalışmaları yürütülebilmekte, KTÜ Araştırma Fonu’nun olanaklarından yararlanılarak eğitim öğretimin yanısıra araştırma geliştirme özellikleri daha üst düzeylere çıkarılmaya çalışılmaktadır. Laboratuvarlardaki donanım, ülke ve bölge kuruluşlarının gereksinim duyacağı araştırma-geliştirme, kalite-kontrol desteğini verebilecek biçimde kullanıma açıktır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı(İngilizce) konularak yabancı dille eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na girerek başarılı olanlar doğrudan 1.sınıfa kayıt yaparlar. Bu sınavı başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlar.

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan akreditasyon çalışmaları sonucunda, bölümümüz MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2010-2012 yılları için akredite edilmiştir.

Bölüme her yıl, I. ve II. öğretim birlikte, yaklaşık olarak 200 öğrenci kaydı yapılır.