Laboratuvar derslerini alan öğrencilerimizin aşağıdaki bağlantılarda yer alan dosyaları indirip, okuyup, gerekli yerleri doldurduktan sonra ilgili lab. sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Laboratuarın Adı
Açıklamalar
Temel  Elektrik Lab

Temel  Elektrik Laboratuarı - I (Güz Dönemi)

Temel  Elektrik Laboratuarı - II (Bahar Dönemi)

Devreler II Dersi Lab.

Devreler II Dersi Lab. (Bahar)

Elektronik

Elektronik Lab. I (Güz Dönemi)

Elektronik II Dersi Laboratuvarı (Güz Dönemi)

Sayısal Tasarım Lab. (Bahar Dönemi) Sayısal Tasarım Lab
Mikrodalga ve
Antenler

Mikrodalga ve Antenler Laboratuarı (Güz Dönemi)

  • Lab hakkında genel açıklamalar
  • Lab gruplarına kayıt işlemleri
  • Deney föyleri
  • Lab grupları
Kontrol ve Sürücü Sistemleri Laboratuarı Kontrol ve Sürücü Sistemleri Laboratuarı - I (Güz Dönemi)
Kontrol ve Sürücü Sistemleri Laboratuarı - II (Bahar Dönemi)
Elektrik Makineleri ve Güç Sistemleri Lab.

Elektrik Makineleri ve Güç Sistemleri Laboratuvarı - I (Güz Dönemi)

Elektrik Makineleri ve Güç Sistemleri Laboratuvarı - II (Bahar Dönemi)
Endüstriyel ve Tıbbi Elektronik Lab.

Endüstriyel ve Tıbbi Elektronik Laboratuarı (Bahar Dönemi)

  • Lab hakkında genel açıklamalar
  • Lab gruplarına kayıt işlemleri
  • Deney föyleri
  • Lab grupları
DSP Lab

İletişim
(Telekomünikasyon)

İletişim (Telekomünikasyon) Laboratuarı (Bahar Dönemi)

Ölçme Lab.
Fizik Lab. Deney Föyleri için Tıklayınız Deney Rapor Kapağı [05.12.2011]
Kimya Lab. Deney Föyleri için Tıklayınız [21.10.2011]

Lojik Devreler ve
Mikrobilgisayarlar

Bu laboratuvarda "Lojik Devreler Laboratuvarı" ve "Mikrobilgisayarlar Laboratuvarı" uygulamaları yürütülmektedir. Temel mantıksal devreler ve mikroişlemci deney setleri ile ölçüm ve test donanımı vardır.

Deney Föyleri için Tıklayınız
Bilgisayar Yazılım
(Programlama )
Bu laboratuvarda PC ve AT uyumlu değişik bilgisayarlar ve çevre donanımı bulunmaktadır. Bir yandan bilgisayar yazılımı ve programlama dilleri uygulamaları yapılırken bir yandan da bölümün diğer ders ve laboratuvarlarına ilişkin yazılım geliştirme etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Föyleri için Tıklayınız
Elektrik Makinaları,
Güç Elektroniği ve
Sürücü Düzenekler
Bu laboratuvarda, elektromekanik enerji dönüşüm sistemleri, bunların sürücü düzenekleri ve güç elektroniği devreleri ile devre elemanlarının özellikleri ve uygulamasına yönelik "Elektrik Makinaları Laboratuvarı", "Güç Elektroniği Laboratuvarı" ve "Sürücü Düzenekler Laboratuvarı" gerçekleştirilmektedir. 1-5 kW boyutlarında çeşitli elektrik makinaları, ölçüm ve test cihazları, değişik sürücü düzenekler donanımı vardır.

Deney Föyleri için Tıklayınız.
Kontrol Sistemleri
ve Süreç denetimi
Bu laboratuvarda kontrol sistemleri deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda servomekanizma deney düzenekleri, seviye ve ısı denetimi, mikroişlemcili motor denetim düzenekleri ve ilgili ölçüm donanımından başka kontrol sistemleri simülasyonu ve tasarımı için bilgisayar yazılım laboratuvarı olanaklarından da yararlanılmaktadır.

Deney Föyleri için Tıklayınız
Güç Sistemleri Bu laboratuvarda enerji sistemleri çözümlemesi, enerji sistemleri ölçümleri koruma donanımı deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda enerji sistemi donanımı için Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, sistem çözümleme için bilgisayar yazılım Laboratuvarı olanaklarından yararlanılmakta, röle ölçü ve test cihazları, topraklama test cihazları vb. gibi donanım da yer almaktadır.

Deney Föyleri için Tıklayınız
Computer Lab   Deney Föyleri için Tıklayınız