Document-archive iconBİTİRME PROJESİ

Bitirme Projesi Yol haritası (Mutlaka inceleyiniz)

Bitirme Projesi on-line Formları

MÜHENDISLIK TASARIMI/BITIRME PROJESI KONU SEÇIMI
Bitirme Projesi On-Line Teslim Arayüzü
Bitirme Projesi Bilgi Formu

Bitirme Projesi Makale Teslimi

Bitirme Projesi Dosyaları

1. Tasarım ve Bitirme Projeleri Uygulama Yönergesi (.pdf)
2a. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.doc)
2b. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.pdf)
3. Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formu (.pdf)
4. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Jüri Değerlendirme Formu (.pdf)
5. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Öğrenci Takip Formu (.pdf)
6a. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.doc)
6b. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.pdf)
7a. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
7b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
7c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
7d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
8a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
8b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
9. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
10. Örnek Sunum Posteri (ppt dosyası) 
11a. Örnek Tasarım/Bitirme Projesi (.doc)
11b. Örnek Tasarım/Bitirme Projesi (.pdf)
12. Danışman Onay Belgesi‏ (.pdf)

 

Bitirme Projelerinin Teslimi

Bitirme Projesi On-Line Teslim Arayüzü

Bitirme Projesi Sunumları

Bitirme Projesi Bilgi Formu

Bitir Projeleri sunumları her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde üç gün süreyle bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde yapılmaktadır. Sunum programında her projenin sorumlu öğrencileri projeyi anlatan 100 cm x 100 cm boyutlarında bir poster hazırlayıp bunu sergi alanında kendilerine ayrılan yere asarlar. Ayrıca posterlerin bulunduğu yerde gerçekleştirdikleri projelerini de sergileyip çalışır vaziyette tutarak 3 gün süreyle sergilerler.